Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Despre proiect

Asociatia Europeana pentru o Viata mai Buna, in calitate de lider de parteneriat, Camera de Comert si Industrie Prahova (Partener 1) si Mondo Consultanta S.R.L. (Partener 2) implementeaza incepand cu data de 10 ianuarie 2018 proiectul A.C.T.I.V  – Antreprenoriat, Creativitate si Tehnologie pentru Initiative de Viitor – in regiunea Sud Muntenia.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Valoarea totala a proiectului este de 13,256,013.98 lei, iar durata implementarii este de 36 de luni.

Proiectul A.C.T.I.V. ofera o sansa reala de a avea o alternativa profesionala si de viata diferita fata de cea actuala, iar grupul tinta al proiectului va beneficia de cea mai buna instruire, consultanta si sprijin in vederea dezvoltarii de afaceri sustenabile.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Date de contact: Asociatia Europeana pentru o Viata mai Buna, persoana de contact Alexandra Dumitru, manager de proiect, activ@aevb.ro, 031.432.84.32, www.aevb.ro, facebook: https://www.facebook.com/activinsudmuntenia/ .