Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Anunt premii

Stimati absolventi,

In conformitate cu Metodologia de acordare a premiilor, afisam Clasamentele pe grupe privind acordarea lor.  Va rugam urgentati trimiterea extraselor de cont la adresele de email indicate (danadroj@gmail.commondoconsultanta@gmail.com) in vederea depunerii cererii de plata catre Autoritatea de Management pentru  alocarea fondurilor necesare platii premiilor.

Va multumim.
P.S.: In urma observatiilor primite de la dvs publicam clasamentele revizuite.

ANUNT PRIVIND ACTIVITATEA DE FORMARE PROFESIONALA !!!

Stimati participanti,

Activitatea de formare s-a încheiat, toate cursurile organizate în cadrul proiectului s-au finalizat și toți absolvenții au fost înregistrați în Registrul Matricol al furnizorilor de formare care au organizat cursurile.

În perioada următoare vom întreprinde acțiunile necesare acordării premiilor și eliberării certificatelor de absolvire, astfel:

1. Acordarea premiilor.

În cursul lunii ianuarie 2019 vom depune o cerere de plată la Autoritatea de Management în vederea accesării sumelor necesare plății premiilor. Pentru acest demers trebuie parcurși următorii pași:

  1. Întocmirea clasamentelor finale pe grupele de cursanți în funcție de cele 3 criterii prevăzute de metodologie: prezenta la curs, media generala obținută la evaluările pe parcurs și media generală obținută la examenul de absolvire. În acest context vă rugăm să rețineți faptul că am fost nevoiți să așteptăm finalizarea și susținerea tuturor examenelor de absolvire ale cursurilor organizate în proiect, întrucât un absolvent al unui curs finalizat în luna iunie 2018 sau iulie 2018 și care nu a susținut examenul de absolvire, conform metodologiei de formare și a legislatiei în vigoare a avut dreptul să susțină examenul de certificare cu altă grupă care a finalizat ulterior și anume la finalul lunii noiembrie 2018. De asemenea, validarea unui examen de certificare se realizează numai după înregistrarea Procesului Verbal la Autoritatea Națională a Calificărilor, proces ce are termen legal de 30 de zile. In perioada sarbatorilor de iarna acest termen s-a prelungit automat cu zilele libere legale.
  2. Întocmirea Borderourilor de acordare a premiilor. Pentru întocmirea corectă și completă a acestui document, în forma solicitată de Autoritatea de Management avem nevoie de un extras de cont din care să reiasă IBAN-ul (numărul contului) și numele deținătorului. În acest context, atragem atenția asupra faptului că plata premiilor se poate efectua DOAR prin transfer bancar, DOAR în cont personal. De asemenea, pentru colectarea ușoară a datelor vă rugăm ca trimiterea extraselor de cont să se facă pe mail la adresa: mondoconsultanta@gmail.com, prin atașarea în format pdf, jpg etc într-o forma LIZIBILA, iar in subiectul mail-ului vă rugăm să completați Numele si prenumele_locatia de desfasurare a cursului la care ati participat_perioada exacta de derulare a cursului. Unii dintre dvs ați trimis numărul contului sau extrasul pe adresa de email menționată, însă recepția lor nu s-a putut efectua întrucat acestea au fost trimise haotic fără mențiunile exprimate mai sus (nume și prenume, locația și perioada de desfășurare a cursului). Menționăm de asemenea că unii dintre dvs ați depus în format hârtie extras de cont la finalul cursului. În acest caz, nu mai e necesar să trimiteți extrasul de cont pe email, doar la o eventuală solicitare ulterioară din partea noastră.
  3. Întocmirea, depunerea și verificarea documentației aferente la Autoritatea de Management. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că elaborarea și depunerea documentației, dar mai ales verificarea acesteia de către OIR responsabil este un proces laborios și de durată. Așadar, vă atenționăm să luați în calcul primirea banilor în conturile dvs cel mai probabil în luna martie 2019.

  

IMPORTANT DE RETINUT

Aceste premii au fost prevăzute în bugetul proiectului încă de la elaborarea cererii de finanțare și destinația fondurilor alocate la aprobarea proiectului NU poate fi schimbată, beneficiarul și/sau partenerii săi fiind obligatți prin contractul de finanțare să respecte destinația fiecărei sume aprobate din buget.  Așadar, DOAR absolvenții cursurilor derulate în proiect vor primi aceste sume conform metodologiei publicate pe site-ul proiectului, însă vă rugăm să rețineti că NU există un termen pentru aceste plăți. Proiectul este în plină implementare, în luna ianuarie 2019 împlinindu-se un an de la demararea lui. Durata de implementare este de 36 de luni, data de finalizare fiind ianuarie 2020.

De asemenea, vă aducem la cunoștință în cadrul acestui apel de proiecte NU au fost eligibile recompensele financiare de tip SUBVENȚIE/BURSĂ pentru facilitarea participarii la cursuri, ci doar beneficii de tip PREMII pe care parteneriatul proiectului a ales să le acorde sub forma recompensei financiare.

 

2. Acordarea certificatelor de absolvire

În vederea acordării certificatelor de absolvire/diplomelor s-au întreprins deja următoarele acțiuni:

  1. Achiziționarea de la Autoritatea Naționala a Calificărilor a tipizatelor (certificate + suplimente descriptive). În acest context vă aducem la cunoștință faptul că până în luna noiembrie 2018 a acestui an ANC-ul NU a avut disponibile formulare tipizate pentru certificate de absolvire. In luna decembrie am achizitionat o parte din necesarul de formulare. În acest moment formularele ANC sunt epuizate si NU avem numarul total necesar de formulare. Tipărirea certificatelor cu ajutorul soft-ului specializat. Această operație presupune: introducerea într-un program specializat a tuturor datelor personale ale absolvenților conform documentelor depuse la dosarul de înscriere și a rezultatelor obtinute la examenul de absolvire. Vă rugăm să țineți cont de faptul că acest proces este unul meticulos și care cere o deosebită atenție întrucât de corectitudinea datelor introduse depinde emiterea unui certificat corect. În acest moment sunt introduse datele a 85% dintre absolvenții cursurilor și executăm tipărirea certificatelor și a suplimentelor descriptive pe formulare pe care le avem.
  2. Aplicarea Timbrului Sec și semnarea certificatelor de către membrii comisiei de examinare. Aceasta operație este în esență simplă, singură greutate constând în faptul că membrii comisiei de examinare sunt despărțiți spațial, în funcție de localitatea în care a fost derulat cursul. Procesul este îngreunat de faptul că întâi trebuie semnate certificatele de către membrii comisiei și apoi aplicat timbrul sec. Spre exemplu, pentru un curs susținut într-o localitate din judetul X, certificatele se trimit în localitatea respectivă pentru a fi semnate de către Președintele comisiei de examinare, apoi trimise inapoi pentru a le fi aplicat Timbrul Sec la Comisia de autorizare București și ulterior retrimise în teritoriu spre a fi distribuite către absolvenți. În acest moment suntem în faza de trimitere a certificatelor tipărite în teritoriu spre a fi semnate de către președinții comisiilor de examinare, pentru grupele ce au finalizat pana in luna august inclusiv.
  3. Distribuirea certificatelor către absolvenți. Această operațiune va avea loc incepand din luna ianuarie 2019 și în acest sens veți fi anunțați prin intermediul mail-ului, site-ului proiectului, facebook, grupurilor de whatsapp constituite la cursuri cu privire la data si locația de distribuire a diplomelor. Vă rugăm să aveți în vedere că acordarea certificatelor se face personal, doar cu procura notarială puteți solicita ridicarea diplomei de către o altă persoană.

Avand in vedere cele expuse mai sus va rugam sa luati in considerare faptul ca procesul de distribuire al certificatelor de absolvire va fi de durata. Pana la intrarea in posesia certificatelor, la nevoie si la cerere se poate elibera o adeverinta valabila pana in momentul eliberarii certificatelor.

 

Pentru orice alte detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

 

Vă mulțumesc.

 

Iuliana Daniela Droj

Reprezentant legal

Mondo Consultanță SRL